Saturday, August 6, 2011

Current speaker arrangement

worachat: ทางเข้าตัวนอก เป็นเสียงขวาของแอมป์ ตัวบนขวาที่พี่ผมเข้าไปปรับ
แล้วก็เสียงนำสองตัวในโรฟวิ่งกับหน้าเนสติ้งรูเดิม เป็นเสียงซ้าย

worachat: ส่วนทางเข้ารูเล็ก เสียงนำด้านในชั้นสามและทางลงชั้นสอง เป็นแอมป์ตัวซ้ายมือด้านบน

Sent at 12:00 PM on Saturday Aug6, 2011